Penge

Alle bidrag er en stor hjælp:

Konto nr. 5338 0251236
Arbejdernes Lands bank
Frederiksberg afd

 

Madvarer

Madvarer og andre produkter til Morgencafeen er en stor hjælp.
Skriv til me@givdinhaand.dk for at aftale afhentning.

Tøj og Tasker

Tøj, tasker, mobiltelefoner m.m. er en stor hjælp for Hjælperiets brugere.
Skriv til me@givdinhaand.dk for at aftale levering.

Frivilligt arbejde

Vores vigtigste støtte er de frivillige. Den omsorg og arbejdskraft der gives i huset.
Hvis du vil være frivillig så se mere her

Støtte og Donationer


Morgencafeen er finansieret af private og offentlige midler. Den primære støtte kommer fa 3-4 store fonde og private organisationer. De senere år er de offentlige midler ikke fulgt med stigningen i antallet af hjemløse og derfor oplever vi at der fortsat er et stigende behov for midler fra det private.

Din støtte gør en forskel
Din støtte gør en forskel, da enhver donation hjælper os til at hjælpe hjemløse og socialt udsatte. Det behøver ikke nødvendigvis at være store beløb eller penge. Støtte kan også også være i form af frivilligt arbejde, tøj og produkter.

Din hjælp gør, at vi kan tilbyde mad, tøj, omsorg, pleje og hjælp til at navigere i det offentlige system.
 

Konto

Konto nr. 5338 0251236
Arbejdernes Lands bank
Frederiksberg afd